Bekende astronomen

Isaac Newton

De meeste mensen zullen zijn naam wellicht koppelen aan de wet van de zwaartekracht. Isaac was echter ook degene die het boek Philosophiae Naturalis Principia Mathematica publiceerde, waarin hij de drie wetten van Newton beschreef. Deze drie wetten zijn een fundamentele verklaring voor de Wetten van Kepler, waarmee de banen van de planeten rondom de zon berekend en voorspeld konden worden.

Galileo Galilei

Deze Italiaanse hoogleraar uit Pisa was naast natuurkundige ook filosoof, wiskundige en astronoom. Galilei heft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de astronomie doordat hij de Hollandse kijker doorontwikkelde tot datgene dat we nu kennen als telescoop. Daarnaast ontdekte Galilei dat onze maan niet perfect gaaf en glad was (verre van zelfs!), dat er maar liefst vier sterren rond planeet Jupiter draaien, en dat onze Melkweg een immens grote verzameling sterren is.

Edwin Hubble

Kosmoloog en astronoom Hubble toonde in 1923 aan dat de ‘nevels’ welke we vanaf de aarde waarnemen, eigenlijk complete sterrenstelsels zijn. Hiermee kon hij bewijzen dat het universum vele malen groter was dan oorspronkelijk gedacht werd. Met zijn belangrijkste ontdekking in 1929 kon de theorie van het uitdijende heelal aannemelijk gemaakt worden. Deze theorie toonde aan dat er een verband bestaat tussen de afstand van sterrenstelsels ten opzichte van de aarde, en de roodverschuiving.